VÄRDEGRUND

DANCE FOR CHANGE SÄGER NEJ TILL RASISM, SEXISM OCH ALL FORM AV MOBBING ELLER EXKLUDERING.

VI ARBETAR FÖR ATT ELEVER SKA FÅ KÄNNA SIG TRYGGA, VÄLKOMNA OCH ATT DE SKA FÅ KÄNNA DANSGLÄDJE.

 
VI ARBETAR OCKSÅ FÖR ATT STÄRKA ELEVERS SJÄLVKÄNSLA, SJÄLVFÖRTROENDE OCH SJÄLVUPPFATTNING MED DANS SOM VERKTYG.

© 2020 Dance For Change

  • White Instagram Icon
  • Facebook - White Circle