VÄRDEGRUND

DANCE FOR CHANGE SÄGER NEJ TILL RASISM, SEXISM, homofobi OCH ALL FORM AV MOBBING ELLER EXKLUDERING.

VI ARBETAR FÖR ATT ELEVER SKA FÅ KÄNNA SIG TRYGGA, VÄLKOMNA OCH ATT DE SKA FÅ KÄNNA DANSGLÄDJE.

 
VI ARBETAR OCKSÅ FÖR ATT STÄRKA ELEVERS SJÄLVKÄNSLA, SJÄLVFÖRTROENDE OCH SJÄLV-UPPFATTNING MED DANS SOM VERKTYG.