covid-19

Vi vill att våra elever ska få känna sig så trygga som möjligt denna vårtermin (2021) och har satt upp följande restriktioner och ändringar:

- Våra barngrupper sätter igång vecka 8 (ålder 6-12 år) och 13+ årsgrupperna sätter förhoppningsvis igång vecka 11. 

- Lämning av barn sker utomhus, utanför Framnäs Folkhögskolas huvudentré (undantag för 6-7 årsgruppen där föräldrar med avstånd kan följa med sitt barn in)

- Hämtning av barn sker utomhus, utanför Framnäs Folkhögskolas sidoentré. (Till höger om huvudentrén.)

- Varje barn spritar händerna innan sin dansklass. (finns innanför huvudentrén) 

- Håller avstånd till varandra i korridorerna och utanför danssalen. 

- Och framförallt; om ert barn är sjuk så stannar hen hemma. 

Vi har gjort följande för att skapa en så säker miljö som möjligt:

- Minskat antalet elever per dansgrupp.

- Tejpat upp i danssalen där varje elev har en ruta, för att förhindra närkontakt. 

- Tagit bort alla dansmoment i uppvärmning och koreografi som kräver fysisk kontakt. 

- Vi vädrar danssalen mellan varje dansklass. 

Länkar till mer information: