VÅR FÖRENING

Dance For Change är en ideell dansförening  som verkar i Norrbotten! Vår förening har fyra grenar;  

- Urbana dansklasser under skolterminerna i Piteå och Älvsbyns Kommun.

- Gratis konstnärligt skapande för ungdomar i åldern 13-19 år som kurs.

- Boka oss! Ni kan boka någon av våra danslärare för dansklasser på er skola, ert företag eller annat evenemang. Vi erbjuder också dansuppvisningar  med våra elever och lärare på ert event, företag eller skola! Marie Tuvesson har även en föreläsning om utmattningssyndrom, depression och psykisk hälsa som går att boka! 

- Andra dansevenemang arrangerat av föreningen! 

Mer info om föreningen kommer snart! 

 

Dance for Change är Beats Dansstudios ideella del där vi erbjuder konstnärligt skapande för ökad självkänsla, självbild och framtidstro med dans som verktyg, till ungdomar i åldern 13-19 år. Vi tror att konstnärligt utövande tillsammans med andra kan bidra till en känsla av sammanhang, mening med livet och utlopp för det som finns på insidan i form av tankar och beteenden.

 

Dance for Change är en ide som vuxit fram under lång tid, och som sakta men säkert tagit form. Denna ide går hand i hand med vår övriga verksamhet. Under lång tid har möjligheten att dansa varit en klassfråga och långt från alla som vill dansa har inte haft möjlighet på grund av ekonomi. Dance for Change har därför också en donationsfond, där pengarna går till att hjälpa elever med terminsavgifter. Vi vill att alla ska ha råd att dansa hos oss oavsett storlek på plånbok. 

Tack vare er som donerat pengar till oss under 2016 har vi kunnat:

- Arbeta med integration på ett hållbart och långsiktigt vis

- Erbjuda lägre terminsavgifter till elever som behöver finansiellt stöd

- Erbjuda ungdomar gratis kreativt skapande

Under hösten 2016 startades ett ideellt projekt för ungdomar mellan 13-19 år i samband med Beats Dansstudios föreställning. Vi valde att kalla detta för Dance for Change. Syftet var att använda dans som ett verktyg för integration, då vi märkt att dans är en plattform som skapar stor gemenskap.  Till detta projekt fick vi stöd i form av projektbidrag för kultur och mångfald av Norrbottens läns landsting. Under 2017 har vi valt att arbeta utifrån temat "norm" som också är namnet på föreställningen för vårterminen. Med detta arbete vill vi utmana och ifrågasätta samhällsnormer som begränsar oss från att vara de vi vill vara.